برنامه سخنرانی ها، کارگاه ها و پانل کنفرانس مدیریت دولتی

برنامه سخنرانی ها، کارگاه ها و پانل کنفرانس مدیریت دولتی

به اطلاع اندیشمندان، فرهیختگان و اساتید مدیریت دولتی و همچنین مدیران سازمان و نهادها می رساند برنامه اولیه سخنرانی ها ، کارگاه ها و پانل ویژه نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران به شرح زیر اعلام می شود..

سخنرانان کلیدی و ویژه کنفرانس (از هیات دولت جمهوری اسلامی ایران و مجلس شورای اسلامی ) به زودی اعلام خواهند شد.