اعلام نتایج داوری اولین کنفرانس ملی مدیریت دولتی

نتایج داوری اصل مقالات رسیده به دبیرخانه اولین کنفرانس مدیریت دولتی ایران  اعلام شد. نویسندگان مقالات می توانند برای مشاهده نتیجه داوری مقاله خود به سیستم مدیریت مقالات مراجعه نمایند.