کنفرانس ملی مدیریت دولتی با موفقیت برگزار شد

کنفرانس ملی مدیریت دولتی در روز سه شنبه 29 دیماه 1394 با حضور بیش از 350 نفر از مدیران، اساتید و کارشناسان برگزار گردید.
از جمله سخنرانان افتتاحیه این کنفرانس دکتر الهام امین زاده مشاوره حقوقی رئیس جمهور و دکتر کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بودند.

دانلود برنامه کنفرانس