نحوه ثبت نامدانلود فرم ثبت نام


نکات مهم:

  • حضور در کنفرانس منوط به پرداخت قطعی هزینه می باشد.
  • هر فرد یا سازمانی مجاز به استفاده از یک مورد از تخفیفات می باشد.
  • سازمانها جهت سهولت در امر ثبت نام حتما از فرم ثبت نام گروهی استفاده نمایند.
  • ثبت نام کنندگان در صورت قطعی بودن جهت حضور در کنفرانس مبالغ خود را پرداخت نمایند و با توجه به واریز مبالغ به حساب دانشگاه عودت وجه پس از انصراف مقدور نمی باشد.
  • سازمانها و شرکت ها جهت ثبت نام گروهی بیش از 10 نفر جهت دریافت میزان تخفیفات می توانند با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل فرمایند.