تماس با ما دبیرخانه اجرایی

آدرس: تهران - کارگر شمالی - جنب پل نصر (گیشا) - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تلفن: 88220719 - 88220537
پست الکترونیک: info@paconference.ir