راهنمای نگارش چکیده


ویژگی های چکیده ارسالی
• متشکل از حداقل 150 و حداکثر 300 واژه
• حاوی شرح مختصر مساله و هدف پژوهش
• حاوی شرح مختصر روش پژوهش
• حاوی شرح مختصر اهم یافته های پژوهش

نکات مهم قبل از ارسال مقاله :
1- در صورت عدم رعایت راهنمای تدوین مقاله پذیرفته نخواهد شد.
2- ارسال مقاله به این کنفرانس توسط نویسندگان به این معنی است که این مقاله قبلاً چاپ نشده و به طور همزمان برای نشریه یا کنفرانس دیگری ارسال نشده است.
3 - در صورت تشخیص تقلب علمی توسط نویسندگان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و مقاله رد خواهد شد.
تقلب علمی شامل موارد زیر می باشد:
•    ثبت مقاله دیگری به نام خود.
•    درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته اند.
•    کپی برداری یا تکرار بخشهای قابل توجهی از مقاله دیگر (حتی اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد).
•    طرح نتایج حاصل از پژوهش های دیگران به نام خود.
•    بیان نتایج نادرست و خلاف یافته‎های علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش.
•    استفاده از داده‎های نامعتبر یا دستکاری در داده‎های پژوهش.
  موارد سرقت علمی توسط مسئولان کنفرانس، بررسی و برای حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بدون هیچ تساهل و چشم‎پوشی با توجه به میزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی میشود:
•    مقاله رد خواهد شد.
•    اسامی همه نویسندگان مقاله در سیاه‎نامه نشریه‎های دانشگاه تهران قرار خواهد گرفت.
•    از مراجع قضایی ذی‎صلاح پی‎گیری حقوقی خواهد شد.
•    طی یک نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاه‎ها و نشریه‎های داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.
•    مراتب طی یک نامه رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)، دانشگاه‎ها، موسسه‎ها، نشریه‎ها و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کرده‎اند، اطلاع داده خواهد شد.