مخاطبان کنفرانس


وزراء، معاونین رئیس جمهور و مسئولان ارشد اجرایی دولت

نمایندگان مجلس و خط مشی گذاران و برنامه ریزان

نهادهای بالادستی و فرادستی خط مشی گذار

وزارتخانه ها و سازمان های دولتی

دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی

انجمن ها و تشکل های علمی آموزشی

نهادهاي عمومي و شهرداری ها

مدیران ارشد و ستادی بنیادها و سازمان هاي مردم نهاد

بانک ها و موسسات بیمه

سازمان های خصوصی  تولیدی و خدماتی